[ scanchan ] [ cuddle / halp / random ] [ amp / blacklodge / games / irc / nomnom / trash ] [ tweed / u238 ] [ sca / ide ] [ hawt ] [ skynet / xenu ] [ home ]

/sca/ - Scandinavia

Börk Börk Börk
Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)
[1] [2]

File: 1537644577637.jpg (17.24 KB, 467x311, NpTDzuniWxh7tiQFn5EeCnlGUx….jpg)

 No.59[Reply]

Fest hos meg, alle er velkommen.


File: 1537389712710.jpg (6.1 KB, 194x260, tjukkass.jpg)

 No.53[Reply]

Ai ai, fikk dratt med meg en nice berte hjem til 'salen.

 No.55

File: 1537452035906.jpg (10.79 KB, 470x231, 651120.jpg)

Ai, ai! Bra fangst, gamle ørn.

 No.56

File: 1537549569625.jpg (51.39 KB, 448x300, Gymsal.jpg)

Det er så ensomt her på Trysil ungdomsklubb.File: 1536356761381.jpg (98.15 KB, 960x938, 41189659_692358184464228_7….jpg)

 No.47[Reply]

Hallaisen godtfolk!

Noe fres på en fredagskveld?

 No.49

File: 1536357125994.jpg (67.99 KB, 960x942, 41145025_293458528116177_6….jpg)

Jeg stiller med nattmat.

 No.50

File: 1536357356838.jpg (53.5 KB, 960x796, 41141884_1770991069665181_….jpg)

Elsker fredager. Da får jeg ha ekstra skum i badekaret

 No.51

File: 1536357465596.jpg (36.08 KB, 960x722, 41181756_318461595554596_7….jpg)

Zzzz….

 No.52

File: 1537389369599.jpg (33.03 KB, 980x423, perståle.jpg)

Stille og rolig her. Nyter været og jesus.

 No.54

File: 1537451803653.jpg (46.54 KB, 480x320, 556494620.jpg)

Koooser meg med litt finvær!File: 1501948793093.jpg (21.67 KB, 594x452, VxbEfsU.jpg)

 No.39[Reply]

Er jo dæsken trøske meg tiårsjubileum snart for Chanology!

Vi burde kanskje finne på et eller annet?

 No.40

File: 1502990762678.jpg (26.97 KB, 285x343, panto-horse-web - Copy.jpg)

Ingen interesse?

 No.46

Neivel… :'(

 No.48

File: 1536356998745.jpg (81.87 KB, 500x378, birthday.jpg)

Hadde nok blitt en nitrist fest uansett.File: 1508432185029.jpg (37.65 KB, 580x335, norwegian_flag.jpg)

 No.41[Reply]

QUICK WHILE THE NORWEGIANS ARE AWAY

POST THEIR TRADITIONAL COSTUMES

 No.42

File: 1508432254603.jpeg (47.19 KB, 635x418, 3goallj.jpeg)

DER SKOGGENSKO

 No.43

File: 1508432302734.jpg (86.73 KB, 800x606, 1hhlol.jpg)

DER GULKONDOMREGN

 No.44

File: 1508432419281.jpg (107.37 KB, 640x640, 2ghool.jpg)

DU GENSERFISKEN

 No.45

File: 1508769510349.jpeg (4.97 KB, 200x239, 249950.jpeg)

lølFile: 1496082102476.jpg (7.68 KB, 214x236, bukk.jpg)

 No.31[Reply]

Hei.. jeg har tanker.. tanker som har tært og gnagd i 30 år .. men nå som min tid er over til fordel for ipod og tamagotchi tenkte jeg det var på tide å lufte min samvittighet over et par saker før jeg møter min skjebne som pinneved i et kommunalt varmeanlegg

Ting jeg har angret på:

1. Den gymtimen i 1973 hvor jeg med vilje satt det øverste leddet på skakke slik at lille Birger ramlet ned og slo ankelen ut av ledd.

2. Den gangen jeg rottet meg sammen med en av de eldre tjukkassene og et par kjegler og brukte alle bokens herskerteknikker mot en stakkarslig nyankommet trampoline som knapt hadde fått smøring i fjærene.

3. Den gangen jeg med vilje spjæret tjukassen så moskusfjærene fløy og sørget for at en halv skoleklasse ble satt ut av høysnue

Ellers var jeg stort sett hyggelig om du ser bort fra de tilfellene hvor jeg var sta som en bukk
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.34

File: 1496083183779.gif (44.02 KB, 350x319, basket.gif)

Hei, gamle venner!

Godt å se at det fremdeles er liv i dere.

Så lenge det varer, holdt jeg på å si! Vi duger visst ikke til mye nå lenger. Se hva ledelsen bruker meg til nå! Basketball og andre "importvarer" fra junaiten! Fysj makan!

 No.35

File: 1496083943979.jpg (7.7 KB, 259x194, tjukass.jpg)

Ja hva skal man si, det er mange triste skjebner der ute. Dette er min fetter på Vinstra. Bildet er datert forrige vinter.

Det begynte med at han ble vekket tidlig på morgenen av en pensjonert vaktmester og over gymlærer Zachariassen den tredje.. etter en lang seanse som endte med at vaktmesteren fikk kink i ryggen tilkalte de hjelp.. det tok hele 17 mann 13 timer å trekke stakkaren ut i kulden..

Her leker de "mitt skip er lastet med.." .. snakk om å bli nedverdiget.

 No.36

File: 1496084440413.jpg (73.13 KB, 997x664, oldschool.jpg)

Det var da lite til holdning i dere ungdommer. Her klager dere og sutrer over skrubbsår og at dere ikke lengre får være i rampelyset.

Ser også at noen av dere er omskolert, da må jeg fortelle dere at det dessverre ikke er noen vei tilbake for meg. Alt jeg kan si er at dere har det godt.

 No.37

Jeg anbefaler :

1. Kognitiv adferdsterapi
2. 100 mg Seroquel x 2
3. Haldol 1 mg ved behov. Kan gjentas.l

 No.38

File: 1497013959423.jpg (14.64 KB, 300x281, ball.jpg)

>>37

Jeg er den eneste medisinen, amatør.File: 1491138636135.png (40.74 KB, 398x296, stedprikkprikkprikk.png)

 No.4[Reply]

Scanchan… tilbake?

 No.14

Er jeg alene her, eller? Hallo?

 No.28

File: 1492244871330.jpg (8.88 KB, 300x168, vaeret.jpg)

>>14

Ja.

 No.29

File: 1492544966578.jpg (103.69 KB, 500x618, alligatormann.jpg)

Jeg bringer gode tidender, godtfolk!

 No.30

File: 1496051489998.jpg (94.92 KB, 960x540, _-OnawBDhRI2FBicwzKwCgz0sr….jpg)

Tittei!File: 1491771328886.jpg (22.84 KB, 198x349, borge.jpg)

 No.26[Reply]File: 1491053970870.jpg (7.92 KB, 450x150, nobanner.jpg)

 No.3[Reply]

Post your banners!

 No.15

File: 1491663181232.jpg (21.63 KB, 450x150, sca.jpg)


 No.16

File: 1491663280643.jpg (24.46 KB, 450x150, brot.jpg)


 No.17

File: 1491663641155.jpg (30.66 KB, 450x150, fish.jpg)


 No.18

File: 1491663729533.jpg (25.09 KB, 450x150, scan.jpg)


 No.19

Lol, nice ones. Will add these soon-ish.File: 1490044763494.png (26.61 KB, 450x450, adviceludvig.png)

 No.1[Reply]

Kom igjen!

 No.2

File: 1490117887007.jpg (66.91 KB, 400x400, 1327509462515.jpg)


 No.13

File: 1491548130757.jpg (66.63 KB, 400x400, 1331882292491.jpg)
Delete Post [ ]
Previous [1] [2]
| Catalog
[ scanchan ] [ cuddle / halp / random ] [ amp / blacklodge / games / irc / nomnom / trash ] [ tweed / u238 ] [ sca / ide ] [ hawt ] [ skynet / xenu ] [ home ]